หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำ บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านบัญชี และเสริมสร้างวินัยด้านการออม โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
t20160114150021_312224.jpg
t20160114150022_312225.jpg
t20160114150015_312227.jpg
t20160114150016_312228.jpg
t20160114150013_312230.jpg
t20160114150013_312231.jpg
t20160114150010_312233.jpg
t20160114150011_312234.jpg
t20160114150008_312236.jpg
t20160114150008_312237.jpg
t20160114150006_312239.jpg
t20160114150006_312240.jpg
t20160114150004_312242.jpg
t20160114150003_312243.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888