หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1 จำกัด สหกรณ์การเกษตรตำบลคลองกระจง จำกัด อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมระบบบัญชี ไปช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบ บัญชีในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์สามารถเดินงานได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จะได้ติดตามให้บริการ ในโอกาสต่อไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160113153632_312005.jpg
t20160113153633_312006.jpg
t20160113153625_312008.jpg
t20160113153626_312009.jpg
t20160113153623_312011.jpg
t20160113153622_312012.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888