หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนามูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของยางพารา
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุม โครงการพัฒนามูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของยางพารา โดยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับส่วนราชการจัดให้มีการพัฒนาความรู้ แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจการเชื่อมโยงธุรกิจ การสร้าง ประสิทธิภาพตามห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การเชื่อมโยงการแปรรูป ตลอดจนการจำหน่าย ผลิตผล ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต ถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
t20160113120136_311850.jpg
t20160113120136_311851.jpg
t20160113120152_311853.jpg
t20160113120153_311854.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888