หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ พ.ศ. 2540 ผ่าน Web Conference เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการและความสัมพันธ์กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิของประชาชน ตามราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160112153253_311726.jpg
t20160112153254_311727.jpg
t20160112153251_311729.jpg
t20160112153252_311730.jpg
t20160112153249_311732.jpg
t20160112153249_311733.jpg
t20160112153248_311735.jpg
t20160112153247_311736.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888