หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค
เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ระดับภาค ประจำปี 2558 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลพิจารณาคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงแพะอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพบ้านดินแดง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป จากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง พร้อมซักถามและให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้รับการประเมิน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160112123038_311664.jpg
t20160112123038_311665.jpg
t20160112123044_311667.jpg
t20160112123044_311668.jpg
t20160112123052_311670.jpg
t20160112123053_311671.jpg
t20160112123100_311673.jpg
t20160112123101_311674.jpg
t20160112123109_311676.jpg
t20160112123109_311677.jpg
t20160112123117_311679.jpg
t20160112123118_311680.jpg
t20160112123124_311682.jpg
t20160112123125_311683.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888