หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในฐานะประธานคณะทำงาน พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 เป็นประธาน และร่วมประชุมกับหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมแก่เกษตรกร ดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาคต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160112114303_311571.jpg
t20160112114304_311572.jpg
t20160112114313_311574.jpg
t20160112114314_311575.jpg
t20160112114322_311577.jpg
t20160112114322_311578.jpg
t20160112114331_311580.jpg
t20160112114332_311581.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888