หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 8–10 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด จำนวน 3 คน ได้แก่ นางนงเยาว์ จันทร์ภักดี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายทศภณ เนียมทอง จังหวัดพังงา ก่อนสรุปผลการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 ต่อไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160112111522_311509.jpg
t20160112111523_311510.jpg
t20160112111530_311512.jpg
t20160112111531_311513.jpg
t20160112111538_311515.jpg
t20160112111539_311516.jpg
t20160112111548_311518.jpg
t20160112111548_311519.jpg
t20160112111555_311521.jpg
t20160112111556_311522.jpg
t20160112111608_311524.jpg
t20160112111609_311525.jpg
t20160112111621_311527.jpg
t20160112111621_311528.jpg
t20160112111629_311530.jpg
t20160112111630_311531.jpg
t20160112111638_311533.jpg
t20160112111639_311534.jpg
t20160112111646_311536.jpg
t20160112111647_311537.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888