หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรมการจัดทำ บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการอาหารกลางวัน และ กิจกรรมผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางบัญชีให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรมต่างๆ จนสามารถจัดทำบัญชี รวมถึงจัดทำรายงานงบ กำไรขาดทุน และรายการสินทรัพย์ได้ โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา บึงกาฬ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 31 คน เข้ารับการอบรม ณ ทรายเงิน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160112104831_311447.jpg
t20160112104832_311448.jpg
t20160112104839_311450.jpg
t20160112104839_311451.jpg
t20160112104847_311453.jpg
t20160112104847_311454.jpg
t20160112104854_311456.jpg
t20160112104855_311457.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888