หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบความสำคัญของบทบาทในการ เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของ คณะกรรมการดำเนินการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์ เข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของงบทดลอง และรู้จักวิธีการนำข้อมูลจากงบทดลองไปใช้ ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสำคัญของงบการเงิน การนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 11 สหกรณ์ รวม 44 คน ณ โรงแรม หาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160111113546_311199.jpg
t20160111113547_311200.jpg
t20160111113555_311202.jpg
t20160111113555_311203.jpg
t20160111113602_311205.jpg
t20160111113603_311206.jpg
t20160111113610_311208.jpg
t20160111113611_311209.jpg
t20160111113622_311211.jpg
t20160111113622_311212.jpg
t20160111113629_311214.jpg
t20160111113630_311215.jpg
t20160111113637_311217.jpg
t20160111113638_311218.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888