หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 และคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิเชษฐ์ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอาสา ระดับภาค พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการและ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุม โดยมีมติในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด จำนวน 4 คน ได้แก่ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดชัยนาท นายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดนนทบุรี นายเล็ก พวงต้น เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี นายวิเชียร ฉัตรทองดี เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี และ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนางลือ-ท่าชัย จังหวัดชัยนาท และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อ สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160106112641_310486.jpg
t20160106112642_310487.jpg
t20160106112650_310489.jpg
t20160106112651_310490.jpg
t20160106112657_310492.jpg
t20160106112658_310493.jpg
t20160106112705_310495.jpg
t20160106112706_310496.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888