หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ อตส.
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสหกรณ์ ได้แก่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตรบรบือ สหกรณ์การบินไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ธนกิจไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมอวยพรแก่ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160106111831_310455.jpg
t20160106111831_310456.jpg
t20160106111840_310458.jpg
t20160106111840_310459.jpg
t20160106111847_310461.jpg
t20160106111848_310462.jpg
t20160106111854_310464.jpg
t20160106111855_310465.jpg
t20160106111902_310467.jpg
t20160106111903_310468.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888