หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13 พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีสร้างวินัยในการออม พร้อมรับของรางวัลมากมายนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นับแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทย เกิดความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปี 2559 นี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ถนน วิภาวดี-รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่องาน"เด็กไทยหัวใจเกษตร 13 เพื่อสร้างความสุข ความสนุก ไปพร้อมๆ กับกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการแสดง การเล่นเกม พร้อมด้วยบริการอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลมากมาย ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 18 หน่วยงาน ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เด็กๆ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ทำบัญชีก้าวสู่การดำเนินชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน รู้รายได้ รู้รายจ่าย เป็นการบ่มเพาะวินัยทางการเงินเพื่อสร้างเงินออมให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในบู๊ธ ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับเด็ก เกมตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีอย่างง่ายและเกมอื่นๆ พร้อมกับแจกของเล่น ของรางวัลมากมาย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัดอดออม และเชื่อมโยงสู่ผู้ปกครองให้ริเริ่มจัดทำบัญชีด้วย "ขอเชิญเด็กและเยาวชนทุกท่าน ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ถนนวิภาวดี-รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แล้วอย่าลืมแวะเข้าร่วมกิจกรรมภายในบู๊ธของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานและของรางวัลกลับบ้านมากมาย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888