หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับคณะผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางนันทนา ธรรมสโรช ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160104151116_310329.jpg
t20160104151119_310330.jpg
t20160104151115_310332.jpg
t20160104151115_310333.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888