หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1”เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อวางแนวทางการ ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้บรรลุ เป้าหมายตามผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ผล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพึงพอใจทุกฝ่าย รวมทั้งมี ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160104132219_310204.jpg
t20160104132220_310205.jpg
t20160104132215_310207.jpg
t20160104132216_310208.jpg
t20160104132213_310210.jpg
t20160104132214_310211.jpg
t20160104132212_310213.jpg
t20160104132212_310214.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888