หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ดำเนินการซักซ้อมครูบัญชีเยาวชนและสอนแนะบัญชี ในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ดำเนินการซักซ้อมครูบัญชีเยาวชนและจัดสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจดบันทึก บัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผน ด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160104131222_310173.jpg
t20160104131223_310174.jpg
t20160104131220_310176.jpg
t20160104131221_310177.jpg
t20160104131219_310179.jpg
t20160104131218_310180.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888