หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา ทุ้มแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเข้าร่วม ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพ มีระบบสั่งการ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการ ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน ของกระทรวงเกษตรและแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับ การขับเคลื่อนมาตรการ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ลดต้นทุนและเพิ่ม โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม (Zoning) มาตรการที่ 3 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตรการที่ 4 เกษตรอินทรีย์มาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร และมาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร โดยมี นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครพนม ชั้น 3 (หลังเก่า) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151230135851_310018.jpg
t20151230135854_310019.jpg
t20151230135848_310021.jpg
t20151230135849_310022.jpg
t20151230135843_310024.jpg
t20151230135844_310025.jpg
t20151230135841_310027.jpg
t20151230135841_310028.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888