หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อซักซ้อม การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 กระบวนการทำงานของ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนา กระบวนการตรวจสอบฐานข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเงินกู้ (Cleansing Data) และการบันทึกแผนผล การปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ด้าน IT ชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151230100138_309954.jpg
t20151230100141_309955.jpg
t20151230100145_309957.jpg
t20151230100148_309958.jpg
t20151230100152_309960.jpg
t20151230100156_309961.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888