หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรดีเด่น (สาขาบัญชีฟาร์ม) ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2558 โดยมีนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151230095556_309923.jpg
t20151230111011_309924.jpg
t20151230095601_309926.jpg
t20151230095605_309927.jpg
t20151230095610_309929.jpg
t20151230095613_309930.jpg
t20151230095618_309932.jpg
t20151230095621_309933.jpg
t20151230095626_309935.jpg
t20151230095629_309936.jpg
t20151230095632_309938.jpg
t20151230095635_309939.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888