หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2558 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน”ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร และลงพื้นที่ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229144934_309829.jpg
t20151229144935_309830.jpg
t20151229144931_309832.jpg
t20151229144932_309833.jpg
t20151229144929_309835.jpg
t20151229144928_309836.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888