หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคประจำปี 2559 และ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา บัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 และคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229121424_309767.jpg
t20151229121425_309768.jpg
t20151229121432_309770.jpg
t20151229121433_309771.jpg
t20151229121440_309773.jpg
t20151229121441_309774.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888