หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการและการบัญชี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาเจริญ จำกัด ณ โรงเรียนและสหกรณ์กองทุน สวนยางห้วย-ผักขะยางทองพัฒนา จำกัด และห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร เซกา จำกัด ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ การบัญชี ปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของ สหกรณ์ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ระบบการควบคุมภายใน วิธีการบันทึกบัญชี ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่ มวลสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229114017_309643.jpg
t20151229114017_309644.jpg
t20151229114052_309646.jpg
t20151229114052_309647.jpg
t20151229114059_309649.jpg
t20151229114100_309650.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888