หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ประชุมร่วมกับชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นของ จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมกับชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดยโสธร ณ บ้านครูบัญชี นางเรวดี อ่อนแก้ว ประธานชมรมครูบัญชี บ้านคึมชาด ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229111911_309550.jpg
t20151229111911_309551.jpg
t20151229111918_309553.jpg
t20151229111919_309554.jpg
t20151229111927_309556.jpg
t20151229111927_309557.jpg
t20151229111935_309559.jpg
t20151229111935_309560.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888