หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครราชสีมา สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้บริการสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือนให้กับผู้สนใจที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี งบประมาณ 2559 เพื่อให้นำความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีไปใช้ในชีวิต ประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229103649_309426.jpg
t20151229103650_309427.jpg
t20151229103659_309429.jpg
t20151229103700_309430.jpg
t20151229103707_309432.jpg
t20151229103708_309433.jpg
t20151229103715_309435.jpg
t20151229103715_309436.jpg
t20151229103723_309438.jpg
t20151229103724_309439.jpg
t20151229103730_309441.jpg
t20151229103730_309442.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888