หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทีมงานผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ตามที่กำหนดใน RM1
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชในสังกัด ร่วม ประชุมทีมงานผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของ สหกรณ์ตามที่กำหนดใน RM1 ให้สามารถจัดทำแผนการสอบบัญชีและ กำหนดแนวการตรวจสอบให้เหมาะสมและครอบคลุมกับความเสี่ยงที่ได้จาก ผลการประเมินความเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมให้คำแนะนำที่มี ประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนและ แนวการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229102921_309395.jpg
t20151229102922_309396.jpg
t20151229102930_309398.jpg
t20151229102930_309399.jpg
t20151229102937_309401.jpg
t20151229102938_309402.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888