หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น จัดอบรมกลุ่มอาชีพ/สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ/ สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแบบบูรณาการบ้านแสนตอ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถจำแนกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ สามารถจัดทำบัญชีของตนเอง และครอบครัว นำไปสู่วินัยทางการเงินและเกิดการออมในอนาคต รวมทั้งให้ คณะกรรมการกลุ่ม ผู้จัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชีกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน ณ ศาลากลางบ้าน แสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151229093726_309240.jpg
t20151229093728_309241.jpg
t20151229093735_309243.jpg
t20151229093738_309244.jpg
t20151229093745_309246.jpg
t20151229093746_309247.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888