หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร เข้าร่วมเวทีแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าร่วมเวที แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151225151805_308713.jpg
t20151225151804_308714.jpg
t20151225151800_308716.jpg
t20151225151802_308717.jpg
t20151225151759_308719.jpg
t20151225151758_308720.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888