หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้ง การวิเคราะห์ผล ที่ได้จากการตรวจสอบ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2558 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151224162521_308123.jpg
t20151224162522_308124.jpg
t20151224162519_308126.jpg
t20151224162519_308127.jpg
t20151224162517_308129.jpg
t20151224162516_308130.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888