หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การควบคุมและการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการ สหกรณ์ (เทคนิคการอ่านงบทดลอง/งบการเงิน สำหรับผู้บริหาร) และหัวข้อ "การ ควบคุมและการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์ (การบริหารความเสี่ยง) ใน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของสหกรณ์" โดยมีกรรมการสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 20 สหกรณ์ จำนวน 50 คน เข้าอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20151224161712_308092.jpg
t20151224161713_308093.jpg
t20151224161709_308095.jpg
t20151224161709_308096.jpg
t20151224161708_308098.jpg
t20151224161707_308099.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888