หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ การฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการ วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และ ประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้างเครือ ข่ายในการทำงานร่วมกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
t20151224153006_308030.jpg
t20151224153006_308031.jpg
t20151224153004_308033.jpg
t20151224153004_308034.jpg
t20151224153002_308036.jpg
t20151224153001_308037.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888