หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร อบรมสอนแนะกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรอบรมสอนแนะ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ความรู้ ความเข้าใจวิธี การจดบันทึกบัญชี สำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน พร้อมทั้งฝึกนิสัยการมีวินัยทางการเงิน รู้จักเก็บออม เพื่อ ประโยชน์ของตนเองและสังคม โดยมีครูและนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ใน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านศุภชัย ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
t20151224152400_307999.jpg
t20151224152401_308000.jpg
t20151224152358_308002.jpg
t20151224152358_308003.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888