หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่นักเรียน กศน.ตำบลห้วยแก้ว
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมสอนแนะการ จัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชี ที่ถูกต้อง สามารถจัดทำบัญชี รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง เป็นแนวทางในการวางแผน ด้านการเงิน ตลอดจนสร้างวินัยทางการเงินที่ดีและนำไปสู่การออม โดยมีนักเรียน กศน. ตำบลห้วยแก้ว จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรม ณ บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
t20151223163447_307854.jpg
t20151223163448_307855.jpg
t20151223163444_307857.jpg
t20151223163445_307858.jpg
t20151223163441_307860.jpg
t20151223163441_307861.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888