หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมการจัดงานครบรอบ 64 ปี วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานครบรอบ 64 ปี วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดยมีวาระต่าง ๆ อาทิ พิจารณากรอบแนวทางการจัดงาน วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานพิธีไหว้ศาล พิธีสงฆ์ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสัมมนา ปี 2559 การจัดนิทรรศการ วิชาการ งานโบว์ลิ่งเพื่อความสมานฉันท์และ การแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151223162927_307823.jpg
t20151223162928_307824.jpg
t20151223162924_307826.jpg
t20151223162925_307827.jpg
t20151223162739_307829.jpg
t20151223162740_307830.jpg
t20151223162738_307832.jpg
t20151223162736_307833.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888