หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส พร้อมด้วยพนักงาน จ้างเหมาบริการ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี และสมาชิกมีความรู้ความสามารถ จำแนกรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน รายได้และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบางไทร หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151223152631_307575.jpg
t20151223152631_307576.jpg
t20151223152630_307578.jpg
t20151223152630_307579.jpg
t20151223152630_307581.jpg
t20151223152629_307582.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888