หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคมเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การผลิตการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือ กันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครพนม ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดงานณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151222155807_307296.jpg
t20151222155808_307297.jpg
t20151222155803_307299.jpg
t20151222155805_307300.jpg
t20151222155800_307302.jpg
t20151222155801_307303.jpg
t20151222155759_307305.jpg
t20151222155758_307306.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888