หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. แม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนกงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี การมีวินัยทางการเงิน รู้จักการใช้จ่ายเงิน และเก็บออม สะสมรายได้ไว้เป็นเงินทุน เพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมส่วนรวม โดยมี ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน ข้ารับการอบรม ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
t20151222153339_307170.jpg
t20151222153340_307171.jpg
t20151222153336_307173.jpg
t20151222153337_307174.jpg
t20151222153333_307176.jpg
t20151222153334_307177.jpg
t20151222153331_307179.jpg
t20151222153331_307180.jpg
t20151222153326_307182.jpg
t20151222153328_307183.jpg
t20151222153324_307185.jpg
t20151222153325_307186.jpg
t20151222153324_307188.jpg
t20151222153324_307189.jpg
t20151222153319_307191.jpg
t20151222153319_307192.jpg
t20151222153255_307194.jpg
t20151222153255_307195.jpg
t20151222153253_307197.jpg
t20151222153252_307198.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888