หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่ม 2, 3, และกลุ่ม 4 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี เพิ่มศักยภาพด้าน การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการโดยมีสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 แห่ง รวม 12 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมการ์เดนวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด ด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151222143243_307046.jpg
t20151222143244_307047.jpg
t20151222143241_307049.jpg
t20151222143242_307050.jpg
t20151222143238_307052.jpg
t20151222143239_307053.jpg
t20151222143237_307055.jpg
t20151222143236_307056.jpg
t20151222143109_307058.jpg
t20151222143110_307059.jpg
t20151222143106_307061.jpg
t20151222143106_307062.jpg
t20151222143104_307064.jpg
t20151222143103_307065.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888