หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ โดยมีข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151222101813_306921.jpg
t20151222101815_306922.jpg
t20151222101821_306924.jpg
t20151222101823_306925.jpg
t20151222101828_306927.jpg
t20151222101829_306928.jpg
t20151222101834_306930.jpg
t20151222101836_306931.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888