หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day) เพื่อ ให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เข้าถึงเกษตรกร บริการ เผยแพร่จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ แก่เกษตรกร สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
t20151221153503_306827.jpg
t20151221153502_306828.jpg
t20151221153500_306830.jpg
t20151221153459_306831.jpg
t20151221153419_306833.jpg
t20151221153420_306834.jpg
t20151221153415_306836.jpg
t20151221153531_306837.jpg
t20151221153412_306839.jpg
t20151221153413_306840.jpg
t20151221153409_306842.jpg
t20151221153410_306843.jpg
t20151221153407_306845.jpg
t20151221153408_306846.jpg
t20151221153405_306848.jpg
t20151221153405_306849.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888