หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและ บริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 6/2558 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ สรุปผลการประชุม คณะทำงาน/คณะกรรมการ ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารอัตรากำลัง คณะ ทำงานทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ คณะทำงานพัฒนาบุคลากรกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นต้น และเรื่องพิจารณา ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารอัตรา กำลัง คณะทำงานทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น และเรื่องอื่นๆ โดยมี ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151221152340_306796.jpg
t20151221152341_306797.jpg
t20151221152337_306799.jpg
t20151221152338_306800.jpg
t20151221152334_306802.jpg
t20151221152335_306803.jpg
t20151221152332_306805.jpg
t20151221152333_306806.jpg
t20151221152330_306808.jpg
t20151221152331_306809.jpg
t20151221152328_306811.jpg
t20151221152328_306812.jpg
t20151221152326_306814.jpg
t20151221152325_306815.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888