หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางดวงใจ สมโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถ นำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริม ด้านการออมที่ดี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ วัดโบสถ์การร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151221145623_306765.jpg
t20151221145624_306766.jpg
t20151221145620_306768.jpg
t20151221145621_306769.jpg
t20151221145617_306771.jpg
t20151221145618_306772.jpg
t20151221145614_306774.jpg
t20151221145613_306775.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888