หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผล ที่ได้จากการตรวจสอบ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4, 5, 8 และ 10 จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151221135901_306641.jpg
t20151221135903_306642.jpg
t20151221135858_306644.jpg
t20151221135859_306645.jpg
t20151221135855_306647.jpg
t20151221135856_306648.jpg
t20151221135854_306650.jpg
t20151221135853_306651.jpg
t20151221135849_306653.jpg
t20151221135850_306654.jpg
t20151221135846_306656.jpg
t20151221135847_306657.jpg
t20151221135843_306659.jpg
t20151221135845_306660.jpg
t20151221135842_306662.jpg
t20151221135841_306663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888