หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิด การอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพ การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมที่ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ครบวงจร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่มีการ พัฒนาต่อยอดขึ้นจากโปรแกรมเดิม ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรมระบบสินค้าได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการ ใช้งาน จนสามารถนำไปใช้การให้บริการติดตั้ง อบรม สอนแนะแก่สหกรณ์ และบุคลากรของกรมฯ ได้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบ ต่างๆ ของโปรแกรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวัง ว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ไดรับไปใช้ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการควบคุม ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ และบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 โดยมี บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด จำนวน 34 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151221133812_306579.jpg
t20151221133813_306580.jpg
t20151221133809_306582.jpg
t20151221133810_306583.jpg
t20151221133806_306585.jpg
t20151221133807_306586.jpg
t20151221133803_306588.jpg
t20151221133804_306589.jpg
t20151221133800_306591.jpg
t20151221133801_306592.jpg
t20151221133757_306594.jpg
t20151221133758_306595.jpg
t20151221133755_306597.jpg
t20151221133756_306598.jpg
t20151221133754_306600.jpg
t20151221133753_306601.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888