หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จ.พะเยา
เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน / กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดพะเยา ในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมให้การอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151221112102_306486.jpg
t20151221112103_306487.jpg
t20151221112110_306489.jpg
t20151221112111_306490.jpg
t20151221112119_306492.jpg
t20151221112120_306493.jpg
t20151221112126_306495.jpg
t20151221112127_306496.jpg
t20151221112135_306498.jpg
t20151221112136_306499.jpg
t20151221112143_306501.jpg
t20151221112144_306502.jpg
t20151221112151_306504.jpg
t20151221112151_306505.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888