หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่นิคมสหกรณ์ดอนตาล
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางสาวณัฐริกา โพธิ์ไทรย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหารเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายใน ครัวเรือน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ครัวเรือนและการปลูกพืชพันธุกรรม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปละการใช้ประโยชน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืช ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์ดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151218161000_306424.jpg
t20151218161001_306425.jpg
t20151218160958_306427.jpg
t20151218160959_306428.jpg
t20151218160957_306430.jpg
t20151218160957_306431.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888