หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 9 จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ทราบความสำคัญของบทบาทในการเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดการ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนความสำคัญของการควบคุม ภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ของงบทดลองเพื่อใช้ในการบริหารงาน ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ โรงแรม หาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
t20151218160252_306393.jpg
t20151218160253_306394.jpg
t20151218160249_306396.jpg
t20151218160250_306397.jpg
t20151218160246_306399.jpg
t20151218160248_306400.jpg
t20151218160243_306402.jpg
t20151218160244_306403.jpg
t20151218160241_306405.jpg
t20151218160242_306406.jpg
t20151218160238_306408.jpg
t20151218160239_306409.jpg
t20151218160237_306411.jpg
t20151218160236_306412.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888