หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดฝึกอบรมสอนแนะ เกษตรกรและนักเรียน ในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ เพื่อสอนแนะ การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งขยายผล ไปสู่เยาวชน ให้สามารถจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และคิดกำไรขาดทุน จากการประกอบอาชีพได้เพื่อนำไปปรับใช้แผนการใช้จ่ายในครอบครัว สร้างความเข็มแข็งกับครอบครัวและชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151218150343_306238.jpg
t20151218150343_306239.jpg
t20151218150340_306241.jpg
t20151218150341_306242.jpg
t20151218150337_306244.jpg
t20151218150338_306245.jpg
t20151218150335_306247.jpg
t20151218150335_306248.jpg
t20151218150333_306250.jpg
t20151218150333_306251.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888