หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ กับครูบัญชีเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจ และเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในประเด็น สำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนใช้จ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครูบัญชีอาจพบ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
t20151218145134_306207.jpg
t20151218145135_306208.jpg
t20151218145132_306210.jpg
t20151218145133_306211.jpg
t20151218145131_306213.jpg
t20151218145130_306214.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888