หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ทางการเงินของสหกรณ์ โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10 กล่าวรายงานถึงหลักการ และวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมร่วม บรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 119 คน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ การมี ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมถึงได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ ในภาวะปัจจุบัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151218143954_306176.jpg
t20151218143955_306177.jpg
t20151218143951_306179.jpg
t20151218143952_306180.jpg
t20151218143948_306182.jpg
t20151218143949_306183.jpg
t20151218143944_306185.jpg
t20151218143945_306186.jpg
t20151218143942_306188.jpg
t20151218143943_306189.jpg
t20151218143939_306191.jpg
t20151218143940_306192.jpg
t20151218143937_306194.jpg
t20151218143937_306195.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888