หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการ คลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการคำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านการทำบัญชีและใช้ประโยชน์จากการ จดบันทึกบัญชี รวมทั้งแจกเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวางแผนการใช้จ่ายเงิน ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อันเป็นการช่วย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวทางอ้อมนำไปสู่การเก็บออมใช้จ่ายยามจำเป็น โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
t20151218142750_306145.jpg
t20151218142751_306146.jpg
t20151218142747_306148.jpg
t20151218142748_306149.jpg
t20151218142745_306151.jpg
t20151218142746_306152.jpg
t20151218142744_306154.jpg
t20151218142743_306155.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888