หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรึกษาหารือและแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2558 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 24 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20151218122613_306114.jpg
t20151218122614_306115.jpg
t20151218122621_306117.jpg
t20151218122622_306118.jpg
t20151218122628_306120.jpg
t20151218122629_306121.jpg
t20151218122637_306123.jpg
t20151218122637_306124.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888